ABAN-punten en sociaal geneeskundigen

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden, zorgstelsel, etcetera. Meer informatie over het ABAN vindt u b.v. hier.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) worden door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd als vakinhoudelijke nascholingen. Op de site van de ABSG is aangegeven:

"Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren."
(http://www.absg.nl/bij-en-nascholingen/)

Meer informatie over herregistratie-eisen voor sociaal geneeskundigen vindt u op de site van het absg.