Doordenken voor dokters. De Ongelovige Thomas 2.0

Inschrijving sluit over: Deze cursus wordt nu bekeken door 1 persoon.

Titel: Doordenken voor dokters. De Ongelovige Thomas 2.0
Docent: Johan Braeckman
Datum: 10 en 11 juni 2021
Locatie: hotel Landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Prijs: 1295 euro*
Accreditatie: Accreditatie voor 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 362096
Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, en andere professionals
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Perfectioneer uw kritisch denken

Deze tweedaagse masterclass kritisch denken voor gevorderden is voor iedereen die de basisvaardigheden kritisch denken beheerst. De cursus bouwt verder op de hooggewaardeerde basiscursus over kritisch denken, 'De Ongelovige Thomas heeft een Punt!'. Het is echter niet noodzakelijk deze gevolgd te hebben voor deelname.
U krijgt inzicht in de mechanismen die diverse vormen van bedrog succesvol maken, en hoe u mogelijkheden kunt vinden om die te doorprikken. Als arts moet u zich er steeds van bewust zijn hoe u zin en onzin goed van elkaar kunt scheiden. In deze cursus analyseren we hoe drogredenen functioneren en ook hoe ons geheugen in dit alles functioneert, komt uitvoerig aan bod. Johan Braeckman laat u kennismaken met fascinerende onderzoeksresultaten op dit terrein. Tenslotte zal het u aangenaam verrassen hoe u in uw medische praktijk uw voordeel kunt doen met de kennis van het verschil tussen onze persoonlijke psychologie enerzijds en groepspsychologische mechanismen anderzijds.

De kwetsbaarheid van experts

Samen met prof. Johan Braeckman onderzoekt u waarom mensen zo makkelijk denkfouten maken, vooroordelen koesteren en pseudowetenschappen aanhangen. Bijzondere aandacht gaat naar de vraag waarom ook experts voor dit alles kwetsbaar zijn. Let wel: U bent als medisch professional zelf ook zo’n expert! En u maakt regelmatig gebruik van de expertise van uw collega’s. Maar hoe betrouwbaar is een “expert opinion”? U krijgt inzicht in de manier waarop onze eigen vatbaarheid voor misleidende informatie werkt, en leert hoe dit ons kan helpen om onszelf er tegen te beschermen. U zult dit ontdekken vanuit het motto “Zelfkennis is het begin van wijsheid!”

Achtergronden bij bedrog

Prof. Braeckman bespreekt uitvoerig hoe bedrog werkt. Hij licht dit met aansprekende voorbeelden toe aan de hand van gevalsstudies rond zogenaamde “con men” (confidence men): fraudeurs die al dan niet bewust weten wat onze psychologische zwakheden zijn en hoe deze te bespelen. En opnieuw zult u zien dat inzicht in de mechanismen die diverse vormen van bedrog succesvol maken, de sleutel zijn tot de mogelijkheden om die te doorprikken.
Het aanvaarden van informatie die in strijd is met onze diep gekoesterde geloofsovertuigingen omtrent de wereld en de mens blijkt moeilijk. Daarom gaan we dieper in op de manier waarop we onszelf hiertegen immuniseren. De geschiedenis kent aansprekende voorbeelden van hooggeleerde medici die rotsvast geloof bleven hechten aan hun eigen overtuigingen, terwijl het wetenschappelijk bewijs ertegen inmiddels alom verspreid was. Waarom blijken goede argumenten (zoals wetenschappelijk bewijs) niet voldoende om iemand te overtuigen van zijn ongelijk? We analyseren hoe drogredenen functioneren, en hoe ze nadelig kunnen zijn voor eenieder die meer rationeel wil leren nadenken. U zult merken dat u in uw praktijk ook vaak drogredenen tegenkomt. Patiënten komen met argumenten die u met uw rug tegen de muur zetten, terwijl u weet dat ze niet kunnen kloppen. In deze cursus leert u de handvatten om ze te herkennen en te pareren. Ook we wijze waarop ons geheugen in dit alles functioneert komt uitvoerig aan bod.

De kracht van groepsdruk

Tenslotte trachten we ook het verschil te duiden tussen onze persoonlijke psychologie enerzijds en groepspsychologische mechanismen anderzijds. We bespreken meerdere gevalsstudies van vormen van morele paniek of massahysterie, die duidelijk maken hoe het individuele denken zich conformeert aan hoe de groep denkt en handelt, ook wanneer er geen objectieve grond bestaat om dit te rechtvaardigen. Durft u iets te zeggen als de meerderheid zwijgt? Of te (blijven) protesteren als enige in een groep als u denkt dat er iets heel erg mis dreigt te gaan? U denkt misschien van wel, maar wetenschappelijk onderzoek toont helaas anders aan. Iedereen, ook u, is hier kwetsbaar voor. U zult versteld staan, maar door deze cursus inzicht vergaren en uw voordeel ermee doen in de toekomst. Zodat u dit risico kunt herkennen en mogelijk verkleinen.

Deze verrassende en leerzame cursus maakt gebruik van zowel gevestigde als recent ontwikkelde wetenschappelijke en wijsgerige inzichten uit uiteenlopende disciplines, waaronder sociale- en ontwikkelingspsychologie, neurowetenschap, cognitieve wetenschap en logica en filosofie.

In 2011 is bij Home Academy een collegereeks van Johan Braeckman over kritisch denken verschenen.


Cursusdata

10 en 11 juni 2021

Doordenken voor dokters
De Ongelovige Thomas 2.0

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 362096
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 15 plaatsen beschikbaar

Deze cursus vindt plaats in hotel Landgoed Het Roode Koper te Ermelo.

Hotel Landgoed Het Roode Koper ligt verborgen in de bossen van de Veluwe. U kunt er genieten te midden van idyllische Engelse tuinen. De antieke meubels en de warme sfeer van de kamers combineren klassieke elegantie met comfort. Het seizoensgebonden menu met klassieke en eigentijdse gerechten is de perfecte manier om al uw zintuigen te verwennen. Het terras biedt een schitterend uitzicht op de tuinen van het landgoed en de omliggende bossen. Als het koud is, kunt u ontspannen in een van de gezellige lounges met open haard.

Hotel Landgoed Het Roode Koper biedt rust, ruimte, privacy en een warme, persoonlijke ontvangst.
Deze locatie, verscholen in de bossen van Leuvenum, staat garant voor sfeer en intimiteit, en vormt daarmee de perfecte ambiance voor deze cursus.
Sinds 2015 is het restaurant van hotel landgoed Het Roode Koper een Michelinster toegekend.

Hotel landgoed Het Roode Koper biedt de gelegenheid tot voorovernachting voor een speciaal tarief voor Brainfeedcursisten. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de receptie van het hotel.

COVID-19
Hotel landgoed Het Roode Koper houdt rekening met de geldende voorschriften en richtlijnen van het RIVM en de Overheid met betrekking tot COVID-19. Een algemeen overzicht van de getroffen maatregelen vindt u hier.


Professor Johan Braeckman

Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld `De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie'. Em. professor dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor.

Loopbaan

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Publicaties

Behalve artikelen in vakbladen publiceerde Johan Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie, en culturele aspecten van de wetenschappen.
Uitgeverij Home Academy bracht eerder zijn alom gewaardeerde collegereeksen Darwin en de evolutietheorie en Kritisch denken uit. In 2015 verscheen zijn collegereeks "Recht maken wat krom is?"over bio-ethiek.
Johan Braeckman is mede auteur van het bekende boek: De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken.

Wilt u Johan Braeckman boeken voor een inspirerende lezing? Dan kun u hier meer informatie vinden.

Actuele cursussen van Johan Braeckman

NIEUW

Accreditatie

Voor deze cursus zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 362096.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden, zorgstelsel, etcetera.

Voor artsen in cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) en 2 (medisch specialisten) geldt dat ABAN accreditatiepunten geldig zijn als herregistratiepunten voor alle BIG-erkende specialismen, met uitzondering van enkele specialismen. Meer informatie over ABAN vindt u hier.
De 'Pilot nascholing buiten het eigen vakgebied' is per 1 mei 2016 omgezet naar regulier beleid. Meer informatie vindt u hier. In dit beleid is opgenomen dat accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) mee tellen als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties ( zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) geldt voor ABAN-punten een eigen regeling. Meer informatie over ABAN-punten en sociaal geneeskundigen vindt u hier.

Prijs

De inschrijfkosten voor deze cursus zijn 1295 euro*.

    Cursusprijs is inclusief:
  • cursusmaterialen
  • verfijnde lunch op donderdag en vrijdag
  • gastronomisch diner met bijpassende wijnen op donderdagavond
  • overnachting van donderdag op vrijdag in een luxe, stijlvolle hotelkamer, inclusief ontbijt.


Werknemers UWV

Facturen met vermelding van een kostenplaatsnummer kunnen door ons rechtstreeks naar FEZ accounting house crediteuren van het UWV worden verstuurd. U kunt dit kostenplaatsnummer opgeven als factuur kenmerk op het inschrijfformulier.
UWV medewerkers kunnen ook een prijsopgave laten invullen op een 'Prijsopgave Leren en Ontwikkelen formulier UWV'. Het leverancier-ID nummer van Brainfeed is 63527. Na verwerking binnen het UWV ontvangen wij dan een inkooporder.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Recensies van eerdere deelnemers aan deze cursus.

Een nieuwe kijk op een oud denkpatroon.

S.D. Bos, uroloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Leerzaam, entertaining en leuke, gezellige twee dagen.

L.J.M. Bollen, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Zeer inspirerend.

M.E. Langemeijer, anesthesioloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Weer helemaal af en top!

M.F.D.M Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Zou verplicht vak moeten zijn op de universiteit.

L.H.W. Sabel, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Toepasbaar in dagelijks leven en dagelijkse praktijk.

L.J.M. Bollen, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Johan Braeckman: zeer goede spreker, gaat goed in op de groep.

A.C.A. van Ierland, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Johan Braeckman is geweldig!

L.J.M. Bollen, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Zeer zinvol. In een prettige omgeving. Vol informatie.

A.C.A. van Ierland, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Fantastisch!

L.J.M. Bollen, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas 2.0


Hier kunt u zich inschrijven voor de cursus Doordenken voor dokters. De Ongelovige Thomas 2.0 op 10 en 11 juni 2021.

Voer hier uw voorletters in
Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in.
Vul hier uw postcode en woonplaats in
Vul hier uw BIGnummer in.
Vul hier uw e-mailadres in.
Het (mobiele) telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
Hier kunt u eventuele overige gegevens aangeven zoals verzoeken t.a.v. de factuur of dieetwensen.
Geef hier aan dat u akkoord gaat met de Algemene verkoop-, annulerings- en leveringsvoorwaarden. Deze vindt u hier.

U ontvangt een factuur via e-mail. Als u wilt dat deze factuur op een andere naam en/of adres wordt gesteld dan kunt u dat hier aangeven.

Vul hier de gewenste tenaamstelling van de factuur in
Adres voor de factuur (indien anders dan boven)
Vul hier de gewenste postcode en plaatsnaam voor de factuur in (indien anders dan boven)
Eventueel gewenst kenmerk, kostenplaats of andere toevoeging aan factuuradres
U kunt meerdere opties kiezen.