Fac Lege Artis

Waarom zijn sommige behandelingen voor uw patiënten veel te duur? Waarom zijn middelen niet beschikbaar, niet bereikbaar of niet toegestaan? Wat mag een behandeling eigenlijk kosten? Wie bepaalt eigenlijk wat u als dokter kan en mag voorschrijven? Wat is de rol van de overheid, de farmaceutische industrie, de apotheker, de patiënt en de dokter zelf?
Eric van Roon is dé expert die u op al deze prangende vragen antwoord kan geven in deze verfrissende cursus. Hij belicht alle relevante aspecten van de moderne geneesmiddelen: diepgaand, maar zeer toegankelijk en onderhoudend. Aan het einde van deze twee dagen neemt u een verrassend pakket aan kennis mee, waarmee u up-to-date geïnformeerd bent over alle krachten binnen de farmaceutische zorg!

Topclass farmacologie voor huisartsen en medisch specialisten

Iedere dokter wil de beste behandeling voor zijn patiënt. De patiënt beter maken, of zorgen dat hij niet ziek(er) wordt. Maar soms is dat niet mogelijk, gewoonweg omdat het veel te duur is. Of omdat middelen niet beschikbaar zijn, niet bereikbaar zijn of niet toegestaan zijn. Wat mag een behandeling kosten? Waarom zijn sommige middelen zo duur? Wie bepaalt wat de dokter kan en mag voorschrijven? Wat is de rol van de overheid, de farmaceutische industrie, de apotheker, de patiënt en de dokter zelf?
Eric van Roon belicht in deze cursus alle relevante aspecten van de moderne geneesmiddelen diepgaand op zeer toegankelijke, onderhoudende wijze zodat u weer helemaal “bij” bent.

Hoe werkt dat met de farmaceutische zorg in Nederland?

De manier waarop in Nederland anno nu farmaceutische zorg wordt gegeven stoelt op een groot aantal concepten. De resultante van de toepassing van die concepten is de gezondheidswinst die met medicatie in de breedste zin van het woord kan worden behaald. Voor het verlenen van optimale (farmaceutische) zorg is kennis van deze concepten van belang. In deze tweedaagse Brainfeedcursus worden deze concepten structureel onder de loep genomen. Aan het einde van deze twee dagen neemt u een pakket kennis mee, waarmee u up-to-date geïnformeerd bent over de krachten binnen de farmaceutische zorg.

Hoe pakken we dat aan?

Allereerst frissen we op hoe geneesmiddelen in een menselijk lichaam tot een effect komen. Weer even op een rijtje: de klinisch farmacologische principes van farmacokinetiek en farmacodynamiek en de uitgebreide uitwerking daarvan in geneesmiddel(groep)en die worden gebruikt als vignet.

Wie wordt er beter van?

Een diepgaand beeld dat wordt geschetst van de concepten van farmacokinetiek en -dynamiek biedt de basis om uitgebreid stil te staan bij de responsvariatie. Hoe kan toch dat niet ieder individu op dezelfde manier reageert op hetzelfde medicament? Is het louter het lichaamsgewicht van de patiënt of het lichaamsoppervlak dat de respons bepaalt? Welke rol spelen farmacogenetica, gender-specific pharmacology en metabole doseringsoverwegingen?

Ook staan we stil bij alle regelgeving. Hoe afhankelijk hiervan is beschikbaarheid van de farmaceutische zorg in Nederland eigenlijk? Om hierop een antwoord te kunnen geven nemen we de geneesmiddelontwikkeling in de 4 fasen van geneesmiddelonderzoek onder de loep, bespreken we uitgebreid de registratie van geneesmiddelen en uiteindelijk de vigerende krachten op het gebied van toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het verzekerde pakket. Ook hierbij staat, op basis van de uitwerking van deze concepten in vignetten, de inhoudelijkheid van de geneesmiddelkennis op de voorgrond.
U kunt bij deelname aan deze cursus dan ook verzekerd zijn van twee zeer onderhoudende en prikkelende cursusdagen waarna u weer helemaal op hoogte bent en vol inspiratie huiswaarts gaat!


Cursusdata

Fac lege artis!

Topclass farmacologie voor huisartsen en medisch specialisten
Docent: Eric van Roon
Locatie: Kasteel De Vanenburg, Putten
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 297485
Inschrijving gesloten